Jaký je princip úpravy slané vody v bazénu?

25.6.2024 Petr Foral

Všichni majitelé bazénů samozřejmě chtějí za všech okolností čistou, hygienickou a dezinfikovanou vodu. Dosud byla nejrozšířenější metodou úprava vody chlórem se všemi úskalími (manipulace s chemickými přípravky, skladování, podrážděná pokožka, červené oči, ztráta času atd.). Nejjednodušší a nejpřirozenější alternativou je přitom automatizovaná elektrolýza soli. Solné elektrolyzéry jsou účinné, bez omezení a šetrné k životnímu prostředí. Po celý rok produkují čistou, kvalitní bazénovou vodu.

Provoz bazénu se slanou vodou

Bazén se slanou vodou funguje na principu elektrolýzy: elektrická energie se přeměňuje na chemickou energii, což umožňuje přirozený a organický proces dezinfekce. Automatizace procesu úpravy vody vyžaduje instalaci elektrolyzéru, který rozloží sůl v mírně slané vodě a přemění ji na přírodní chlór. V kombinaci s vodou ničí tento dezinfekční prostředek choroboplodné zárodky, řasy, organické látky a znečišťující látky.

Jakmile je dezinfekční účinek ukončen působením slunečního záření, dojde k chemické reakci obráceně: aktivní chlor se opět přemění na sůl a poté se znovu přemění na chlór, když znovu prochází elektrolyzérem. Elektrolýza tedy závisí na tomto cyklu, což dezinfikuje vodu a zároveň zabraňuje nepříjemným pocitům z chlóru v bazénové vodě.

Jaký je princip úpravy slané vody v bazénu?

Úprava slané vody v bazénu je proces, který zahrnuje použití solinátoru (také známého jako chlorinátor na bázi soli) k vytvoření chloru z soli rozpuštěné ve vodě. Tento princip je založen na elektrolytickém procesu, který rozkládá sůl (chlorid sodný, NaCl) na chlor (Cl₂), který se pak používá k dezinfekci vody. Zde je detailní popis procesu:

1. Přidání soli do vody: Na začátku se do bazénové vody přidá určité množství soli. Typická koncentrace soli v bazénu se pohybuje kolem 3000-3500 ppm (částic na milion), což je mnohem nižší koncentrace než v mořské vodě, která má přibližně 35,000 ppm.

2. Cirkulace vody: Voda se solí je čerpána z bazénu do filtračního systému, kde je očištěna od nečistot, a následně prochází solinátorem.

3. Elektrolýza v solinátoru: Solinátor je zařízení, které obsahuje elektrody (katodu a anodu). Když slaná voda prochází přes elektrody, elektrický proud procházející vodou rozkládá chlorid sodný (NaCl) na plynný chlor (Cl₂), plynný vodík (H₂) a hydroxid sodný (NaOH).

4. Rozpuštění chloru ve vodě: Plynný chlor (Cl₂) se okamžitě rozpouští ve vodě a reaguje s ní za vzniku kyseliny chlorné (HOCl), která je hlavní aktivní složkou, jež ničí bakterie a řasy v bazénu.

5. Dezinfekce vody: Kyselina chlorná (HOCl) je silné dezinfekční činidlo, které oxiduje organické nečistoty, bakterie a další mikroorganismy, čímž udržuje vodu čistou a bezpečnou pro plavání.

6. Recirkulace čisté vody: Po dezinfekci je čistá voda vrácena zpět do bazénu.

Jednou z výhod tohoto systému je, že se sůl v bazénu nevyčerpává rychle, protože se neustále recykluje během elektrolytické reakce, čímž se snižuje potřeba častého přidávání soli.

Tento systém také poskytuje stabilní a rovnoměrnou produkci chloru, což přispívá k lepší kvalitě vody a menšímu množství vedlejších produktů (například chloraminů), které mohou dráždit oči a pokožku.

picture
Petr Foral

Petr Foral

Specialista na bazénovou techniku, e-mail: petr@pooltechnika.cz

Petr je specialista na bazénovou techniku a vybavení pro bazény. Rád vám poradí v oblasti bazénové techniky.

U těchto prodejců najdete naše produkty